Yalın 6 Sigma

Kalite İyileştirme Takımları

Flokser Textile’de öneri sistemi, aynı zamanda problem tespitinde kullanılır. Öneri sisteminde tespit edilen problemler için tamamı mavi yakadan oluşan Kalite İyileştirme Takımları çalışmalar yapar. Çalışmaların temelinde 7 kalite aracını kullanırlar. 7 Kalite aracı ile bilgilendirilmiş ve eğitilmiş olan takımlar, kendilerinden çözmelerini bekledikleri problemleri bir proje yaklaşımıyla çözer ve çözümleri yöneticilerine sunarlar.

Kaizen

Küçük ancak sürekli olarak var olan durumun iyileştirilmesi çalışmalarına Kai Zen çalışmaları denir. Kaizen’in amacı, küçük adımlarla sürekli olarak prosesi geliştirmektir. Kaizen hedef olarak, bütün israfı yok etmeyi belirlenmiştir.

Flokser Textile ve iştiraklerinde Öneri Sistemi Tek Adımda Kaizen, Kalite İyileştirme Takımları ise haftalık Kaizen çalışmalarını yürütür. Mavi yakalara bazı durumlarda beyaz yaka çalışanlar da destek vermektedir.

6 Sigma

Flokser Textile’de Yönetim Sistemleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışan Sürekli İyileştirme Yönetmeni bulunmaktadır. Yönetim Sistemleri Direktörü ve Sürekli İyileştirme Yönetmeni Uzman Kara Kuşaktır. Sürekli İyileştirme Yönetmeni, hem işlerin koordinasyonundan hem de eğitimlerin koordine edilip gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Flokser Textile'un her işletmesinde bir şampiyon bulunmaktadır. Kalite ve Sistem yönetmenliği bünyesinde olan şampiyonlar, işletmede proje yapılacak noktaları tespit ederek proje başlatılması için aksiyon alırlar. Ayrıca Kalite İyileştirme Takımları'nın sonuçlarını ve çalışma şeklini de denetlerler.

Kara Kuşaklar ve Yeşil Kuşaklar projelere liderlik yapmakla yükümlüdürler. İşletme Direktörü olan Kara Kuşaklar ise aynı zamanda diğer projeler için sponsor olarak görev yapmaktadırlar. Sarı kuşaklar, projelere ekip üyesi olarak dahil edilirler.

Flokser Textile, Yalın Altı Sigma çalışmalarına 2009 yılında başladı. 2009 yılından beri Yalın Altı Sigma felsefesiyle karlığını ve müşteri memnuniyetini artırırken bir yandan da kültürel dönüşümü sağlamaktadır.


flokser


5 S

5 S, Çalışma ortamının düzenlenmesi, yalınlaştırılması ve israfın yok edilmesi için tekrar düzenlemesi adına yapılan proje bazlı bir çalışmadır. Temel amacı, çalışma ortamını düzenlemek, daha ergonomik ve sağlıklı bir duruma getirmek, israfların önüne geçecek şekilde yeniden dizayn etmek ve israf noktalarının daha kolay tespit edilmesi için ön ayak olmaktır.